Het basisonderwijsQuotes

'Uitdagend voor kinderen.' *

'Geeft gericht informatie. Kinderen worden minder overstelpt en kunnen volgens mij gemakkelijker een keus maken.' *

'Mooie lay-out!' *

    Nieuws

Reglement van de werkstukkenwedstrijd
donderdag 7 april 2011

Junior Winkler Prins online, de online encyclopedie die speciaal gemaakt is voor kinderen die op de basisschool zitten, organiseert dit jaar voor het eerst een werkstukkenwedstrijd. Alle leerlingen van groep 5, 6 ,7 en 8 uit het basisonderwijs kunnen eraan meedoen. 

ik doe mee

Hoe kun je meedoen?

Heb je een goed werkstuk gemaakt of een mooie spreekbeurt gehouden? Stuur de tekst dan naar de redactie van de Junior Winkler Prins online.

De lengte van je werkstuk of spreekbeurt mag ongeveer tussen de 1000 en 2000 woorden zijn.

Kun je iets als groep insturen?

Soms maak je een werkstuk of spreekbeurt niet alleen, maar met een of meer andere kinderen. Ook dan kun je gewoon meedoen aan de wedstrijd. Schrijf wel duidelijk de namen van alle kinderen die hebben meegewerkt in de e-mail en op de eerste pagina van je tekst.

Wanneer kun je je tekst opsturen?

Je kunt een werkstuk of de tekst van een spreekbeurt altijd insturen. In de maand december buigen de redactie en een deskundige jury zich over de inzendingen die tot 1 december zijn binnengekomen.

Wat kun je winnen?

Deelnemers maken kans op mooie prijzen. De winnaar krijgt een pakket kinderboeken van uitgeverij Unieboek | Het Spectrum. En de klas van de winnaar kan een bezoek krijgen van een schrijver van kinderboeken.

En de winnaar zal zijn of haar eigen werkstuk terug kunnen vinden op Junior Winkler Prins online!

Waar worden teksten op beoordeeld?

Voor Winkler Prins zijn betrouwbaarheid en toegankelijkheid van de teksten zeer belangrijk. Daar zal de jury dan ook in de eerste plaats op letten bij het beoordelen van de inzendingen.

Waar moet de tekst naartoe?

Stuur je werkstuk naar wedstrijd@winklerprins.com

Zet op de eerste pagina van je werkstuk of spreekbeurt en in de e-mail duidelijk je naam, adres, je school, je leeftijd en in welke groep je zat toen je de spreekbeurt hield. Heb je de spreekbeurt of het werkstuk niet op de computer gemaakt, scan dan de pagina’s en stuur die op. Lukt dat ook niet, maak dan een kopie (hou zelf altijd een exemplaar, bijvoorbeeld voor als iets zoekraakt in de post) en stuur die naar:

Uitgeverij Unieboek | Het Spectrum

Junior Winkler Prins online

Postbus 97

3990 DB Houten

Zet duidelijk op de envelop Spreekbeurten- en werkstukkenwedstrijd.

Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.

 

Veel succes en wie weet win je wel!

 

Winkler Prins Prins maakt deel uit van uitgeverij Unieboek | Het Spectrum bv, Houten – Antwerpen.

Voor meer informatie www.winklerprins.com of stuur een e-mail aan: info@winklerprins.com.

    Nieuwsarchief

Junior Winkler Prins WERKSTUKKENWEDSTRIJD
Winkler Prins online vanaf nu in alle openbare bibliotheken
Leesvaardigheid leerlingen cruciaal voor internetvaardigheid
Onderzoek wijst uit dat ouders en jongeren hun eigen mediavaardigheid overschatten
Proefabonnementen beschikbaar voor alle versies
 

>> disclaimer   >> colofon   >> privacy   >> over ons   >> contact   >> helpdesk
Winkler Prins is onderdeel van Uitgeverij Unieboek Het Spectrum bv